Trang chủ / Tuyển Sinh / Tuyển sinh Cao học / Cơ sở 2 – Đại học Thủy Lợi Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2020

Cơ sở 2 – Đại học Thủy Lợi Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI

CƠ SỞ 2

——

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————oOo———————

Số: 07/TB-ĐHTL-CS2

                  TP Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 1 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020

 

1. THÔNG TIN CHUNG

1.1. Môn thi tuyển: thí sinh dự thi 03 môn

– Môn thi chung cho tất cả các ngành: Tiếng Anh;

– Môn thi riêng đối với từng ngành:

STT

Ngành dự thi

Môn thi 1

Môn thi 2

1

Kỹ thuật xây dựng công trình thủy Sức bền vật liệu Thí sinh chọn 1 trong các môn thi sau:
–  Cơ học kết cấu I
Kỹ thuật xây dựng –  Thủy lực

2

Kỹ thuật tài nguyên nước Thủy lực Thí sinh chọn 1 trong các môn thi sau:
Kỹ thuật cấp thoát nước –   Sức bền vật liệu;
–   Thủy văn công trình

3

Quản lý xây dựng Tổ chức và quản lý xây dựng Kinh tế xây dựng

4

Quản lý kinh tế Quản trị học Thí sinh chọn 1 trong các môn thi sau:
Quản trị kinh doanh –  Quản lý dự án;
Kinh tế xây dựng –   Kinh tế xây dựng

5

Công nghệ thông tin Toán rời rạc Tin học cơ sở

1.2. Điều kiện dự thi

– Đã tốt nghiệp đại học đúng ngành hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi (xem Phụ lục 1 của thông báo này);

– Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần với chuyên ngành dự thi phải học bổ sung kiến thức trước khi dự thi (danh mục các ngành đúng, ngành gần và ngành phù hợp với chuyên ngành dự thi xem tại Phụ lục 1 của thông báo này).

– Có lý lịch bản thân rõ ràng (không trong thời gian bị thi hành kỷ luật từ cảnh cáo trở lên).

– Có đủ sức khoẻ để học tập.

– Nộp hồ sơ đầy đủ theo quy định tại mục 5 của Thông báo, đúng thời hạn theo quy định của Nhà Trường.

2. ĐIỀU KIỆN MIỄN THI NGOẠI NGỮ

– Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành.

– Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng.

– Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài.

– Miễn thi môn Tiếng Anh đối với thí sinh có 01 trong các chứng chỉ Ngoại ngữ còn thời hạn sử dụng (02 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi), được cấp bởi một trong các cơ sở IIG Việt Nam, Bristish Council, IDP Việt Nam, Cambridge ESOL Việt Nam và đạt trình độ tối thiểu theo bảng quy đổi dưới đây:

Tiếng Anh

IELTS

TOEFL TOEIC Cambridge Exam BEC BULATS
4.5 450  PBT 133  CBT   45   iBT 450

Preliminary PET

Business Preliminary 40

(Các điểm số nêu trên là điểm tối thiểu cần đạt được)

Một số ngoại ngữ khác

Tiếng Nga

Tiếng Pháp Tiếng Đức

Tiếng Trung

Tiếng  Nhật
TRKI 1 DELF B1

TCF niveau 3

B1

ZD

HSK cấp độ 3

JLPT  N4

Lưu ý: Bằng và bảng điểm đại học và thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng tốt nghiệp và nộp kèm theo văn bản công nhận của cục Khảo thí và KĐCL giáo dục, Bộ Giáo dục và đào tạo (Trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp được quy định tại văn bản hợp nhất số 21/VBHN- BGDĐT ngày 16/6/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

3. ĐỐI TƯỢNG VÀ CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN

3.1. Đối tượng:

a) Người có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành. Trong trường hợp này, thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động, biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

b) Th­ương binh, ng­ười hư­ởng chính sách như­ th­ương binh;

c) Con liệt sĩ;

d) Anh hùng lực lư­ợng vũ trang, anh hùng lao động;

đ) Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên ở địa phương được quy định tại Điểm a;

e) Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hoá học.

3.2. Các loại giấy tờ phải nộp cùng hồ sơ để hưởng chính sách ưu tiên (bản sao có công chứng):

a) Hợp đồng lao động, quyết định tiếp nhận hoặc điều động đi công tác của cấp có thẩm quyền và xác nhận của UBND cấp phường, xã về việc cơ quan đó đặt chủ sở tại địa bàn được ưu tiên (yêu cầu đối với đối tượng a).

b) Thẻ thương binh, bệnh binh hoặc các loại giấy tờ liên quan (yêu cầu đối với đối tượng b,c, d)

c) Chứng minh thư nhân dân hoặc giấy khai sinh; hộ khẩu và xác nhận cảu UBND cấp phường xã nơi thí sinh cư trú ( yêu cầu đối với đối tượng đ).

d) Giấy khai sinh hoặc hộ khẩu, quyết định của UBND cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong lao động, học tập do hậu quả của chất độc hóa học đối với người bị nhiễm chất độc hóa học đối với người bị nhiễm chất độc hóa học yêu cầu đối với đối tượng e).

3.3. Chính sách ưu tiên:

a) Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên (bao gồm cả người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên) được cộng vào kết quả thi mười điểm cho môn ngoại ngữ (thang điểm 100) nếu không thuộc diện được miễn thi ngoại ngữ theo quy định của Quy chế này và cộng một điểm (thang điểm 10) cho một trong hai môn thi còn lại.

b) Người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên chỉ được hưởng chế độ ưu tiên của một đối tượng.

4. HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC VÀ ÔN TẬP

4.1. Kế hoạch học bổ sung kiến thức cho các thí sinh tốt nghiệp đại học thuộc ngành gần:

a) Thí sinh phải hoàn thành chương trình học bổ sung kiến thức trước khi dự thi.

b) Scan bản sao bằng và bảng điểm tốt nghiệp đại học gửi vào địa chỉ hòm thư: thanh@tlu.edu.vn (ghi rõ chuyên ngành đăng ký dự thi, số điện thoại liên hệ) trước ngày 15/3/2020. Thí sinh vẫn phải nộp hồ sơ đăng ký dự thi theo mục 5 của Thông báo này.

c) Kế hoạch học: 27/3/2020 đến 18/4/2020.

d) Địa điểm đăng ký: Ban Đào tạo và Công tác sinh viên – Cơ sở 2 – Trường Đại học Thủy lợi – Địa chỉ : Số 2 Trường Sa, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Tp HCM

đ) Lịch học và địa điểm học sẽ thông báo cụ thể trên website: http://tlus.edu.vn/:.

4.2. Ôn tập:

a) Kế hoạch học ôn tập các môn dự thi tại Cơ sở 2 – Đại học Thuỷ lợi: Dự kiến từ 06/4/2020 đến 17/5/2020. Học vào các ngày thứ 7 và chủ nhật và các buổi tối trong tuần.

b) Địa điểm đăng ký ôn tập: Ban Đào tạo và Công tác sinh viên – Cơ sở 2 – Trường Đại học Thủy lợi – Địa chỉ : Số 2 Trường Sa, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Tp HCM

5. HỒ SƠ DỰ THI, ĐĂNG KÝ DỰ THI, THỜI GIAN THI VÀ LỆ PHÍ

5.1. Danh mục các giấy tờ cần nộp trong hồ sơ được in trên bìa hồ sơ và theo mẫu qui định, đề cương ôn tập phát hành tại:

Ban Đào tạo và CTSV của Cơ sở 2- Trường Đại học Thuỷ lợi, Số 02- Trường Sa- Phường 17- Quận Bình Thạnh- TP. Hồ Chí Minh (ĐT: 0283.5140608).

5.2. Thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự thi: trước ngày 24/4/2020.

5.3. Thời gian thi và địa điểm thi:

a) Thời gian thi: các ngày 23 và 24 tháng 5 năm 2020

b) Lịch thi chi tiết:

TT

Công việc

Thời gian

1 Tập trung thí sinh, thi môn Tiếng Anh Sáng thứ bảy 23/5/2020
2 Thi môn 1 Chiều thứ bảy 23/5/2020
3 Thi môn 2 Sáng chủ nhật 24/5/2020

c) Địa điểm thi

– Cơ sở 1: Trường Đại học Thủy lợi- 175 Tây Sơn- Đống Đa- Hà Nội

– Cơ sở 2: Trường Đại học Thủy lợi- Số 2 Trường Sa- Phường 17- Quận Bình Thạnh- TP Hồ Chí Minh.

5.4. Lệ phí dự thi: 120.000 đ/ môn

Lưu ý:

Trước ngày thi 3 tuần Nhà trường gửi giấy báo dự thi cho các thí sinh và niêm yết danh sách thí sinh dự thi tại : Ban Đào tạo và Công tác sinh viên – Cơ sở 2 – Trường Đại học Thủy lợi – Địa chỉ : Số 2 Trường Sa, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Tp HCM, đồng thời đăng tải trên  Website: http://tlus.edu.vn.

– Nếu có sai sót về : Họ tên, ngày tháng năm sinh, đối tượng ưu tiên, chuyên ngành đăng ký dự thi… Thí sinh phải thông báo với Ban Đào tạo và Công tác sinh viên để kịp thời sửa chữa những sai sót trước khi thi.

– Trường hợp do địa chỉ không rõ ràng, thí sinh không nhận được giấy báo dự thi, thí sinh có thể xem danh sách dự thi, phòng thi, số báo danh và lịch thi tuyển sinh tại Ban Đào tạo và Công tác sinh viên hoặc trên Website của Trường Đại học Thủy lợi. Khi đi thi thí sinh phải mang theo chứng minh thư nhân dân.

– Sau ngày thi 30 ngày Nhà trường thông báo danh sách kết quả thí sinh trúng tuyển trên Website: http://www.tlu.edu.vn/tuyen-sinh-cao-hoc hoặc http://tlus.edu.vn. và niêm yết kết quả thi tại Ban Đào tạo và Công tác sinh viên.

– Khóa học dự kiến được khai giảng và tháng 6/2020.

– Thời gian đào tạo: 1.5 năm.

6. Mọi chi tiết xin liên hệ:

– Tại Hà Nội: Phòng Đào tạo (Phòng 134 nhà A4), Trường Đại học Thủy lợi, Số 175 – Tây Sơn – Đống Đa – Hà Nội. Số điện thoại:  (024)3824529 hoặc (024)35631537.

– Tại Thành phố Hồ Chí Minh: Ban Đào tạo và Công tác sinh viên của Cơ sở 2- Trường Đại học Thuỷ lợi, Số 02 Trường Sa- Phường 17- Quận Bình Thạnh -TP. Hồ Chí Minh. Số điện thoại: 0978303050.

File phụ lục 1: Phụ_lục 1 CH_dot 1_2020

Nơi nhận:

– Ban Giám đốc

– Các đơn vị thuộc Cơ sở 2

– Các cơ quan, trường ĐH, cao đẳng…

– Trang Web Cơ sở 2

– Lưu VT, ĐT&CTSV

KT/GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

PGS. TS. Nguyễn Đăng Tính

 

Bài Viết Khác

Thông báo về tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2019 (Khóa 27 đợt 1)

Chi tiết thông báo:  Phụ lục kèm theo:  Số lượt xem bài viết: 2.600